TUBE CARGO EXPRESS

De toekomst van goederentransport...ligt onder de grond

De noodzaak van nieuwe infrastructuur buiten het wegverkeer dringt zich op. De economische groei vergt immers anticiperende oplossingen voor transport.
De nieuwe transportvorm moet van bij aanvang duurzaam en onbeperkt uitbreidbaar zijn. De kosten moeten daarbij zo laag mogelijk worden gehouden.

Conform de basisvereisten stelt Denys het project TCX voor : efficiënt snel ondergronds goederentransport. De TCX kan een interstedelijk netwerk tussen logistieke centra vormen. Op een minimale diepte wordt langs of onder de bestaande infrastructuur door middel van een verticale schacht een tunnel aangelegd die vandaar progressief horizontaal wordt gerealiseerd.
In de buisleiding van beton en plaatkern rijden elektronisch gestuurde, elektrisch aangedreven voertuigen op rails, geladen met europaletten of minicontainers. Automatische laad- en lossystemen in de logistieke centra zorgen voor snelle aan- en afvoer van de vracht. Het TCX-systeem kan flexibel worden gerealiseerd en geëxploiteerd. Transport via ondergrondse buisleidingen is als nieuwe transportmodus geen vaag toekomstproject.

Gelijkaardige systemen zijn in verschillende landen al in ontwikkeling. Als het goederentransportprobleem geen belemmering mag vormen voor een gezonde groei van onze economie, dan biedt de TCX als vierde transportmodus naast autowegen, spoorwegen en waterwegen een enorm potentieel. De Tube Cargo Express van Denys is een project dat zonder meer de aandacht van een groot aantal betrokken partijen verdient. Denys is niet alleen een specialist in ondergrondse bouwwerken, maar kent ook de realiseerbaarheid van het systeem, de mogelijkheden en de vereisten.

Wij zijn er klaar voor, u ook ?

Picture8
Tcx2
Tcx6
Picture9
Picture7

ANDERE PROJECTEN