TZH

Tunnel Zonder Hinder

Denys heeft een tunneltechniek ontwikkeld met zeer beperkte hinder voor het bestaande wegverkeer.

De catastrofale verkeerssituatie en het stijgend aantal verkeersdoden op onze wegen noopt ons ertoe creatieve en snelle oplossingen te bedenken om aan deze ondraaglijke problematiek een einde te stellen. Het is in dit breed kader van infrastructuurwijziging en/of uitbreiding dat Denys een project van "Tunnel Zonder Hinder" (in het kort TZH) heeft uitgewerkt.

Dit project is vooral bruikbaar op die plaatsen waar in de bestaande infrastructuur moet worden ingegrepen en waar de consequenties van ingrijpen volgens de klassieke bouwwijzen op het verkeer een onverantwoorde impact zou hebben. Met onze creatieve techniek -die gepatenteerd is- menen wij de verkeershinder tot een minimum te kunnen beperken, waardoor de noodzakelijke interventie maatschappelijk draaglijker wordt. Het project bestaat uit het bestudeerd en zorgvuldig combineren van speciale funderingstechnieken en met een uit prefabelementen opgebouwd wegdek.

De tunnel is gegarandeerd waterdicht. De uitvoeringstermijn is minimaal. De verkeersstroom wordt slechts gedurende 2 tot maximaal 4 weekends aangepast, waardoor de totale verkeershinder tijdens de bouw uiterst beperkt is.

De kostprijs moet gerefereerd worden naar een -minimale hinder- criterium : het succes van het project staat of valt hiermee.

Beeld4
Beeld2
Beeld8
Beeld7
Beeld5
Beeld3
Beeld10
Beeld1
Beeld6

ANDERE PROJECTEN