• Home /
  • Nieuws /
  • Officiële opening sporthal Sportdoze te Blankenberge op 08/11/2013

opening sporthal Sportdoze te Blankenberge - denys

2013-11-27

Stad Blankenberge heeft gekozen om te investeren in een nieuwe sporthal die de oude heeft vervangen. De bouw kadert in het 'sport voor Allen' beleid (2007) vanuit de Vlaamse Gemeenschap (PMV). Verspreid over Vlaanderen zijn negen nieuwe sporthallen gebouwd. Voor de bouw ervan is samengewerkt tussen lokale overheden enerzijds en private partners anderzijds.

Denys heeft `Sportdoze' gebouwd en zorgt mede voor de financiering en staat in voor het bouwtechnisch onderhoud gedurende een periode van 30 jaar (DBFM overeenkomst). In ruil hiervoor zal Stad Blankenberge hen een beschikbaarheidsvergoeding betalen. Een deel ervan wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

De nieuwe Sportdoze is gebouwd op het voetbalveld naast de oude Sportdoze, gelegen langs de Koning Albert 1 laan te Blankenberge. Het sportcomplex bezit:

  • een grote sportzaal (30x44m),
  • een kleinere sportzaal (12,5x25m)
  • een polyvalente zaal (27x7m) met mogelijk zicht op de grote sportzaal
  • bijhorende kleedkamers en sanitaire voorzieningen.

De grote zaal is moduleerbaar aan de hand van elektrisch gestuurde scheidingsgordijnen. Ze is uitgerust met voorzieningen voor de verschillende sportdisciplines (basket, volley, tennis, badminton, turnen, zaalvoetbal, zaalhandbal, zaalkorfbal,... ). De terreinen met aangepaste belijning voldoen aan de competitierichtlijnen van de verschillende liga's.
Er zijn verplaatsbare tribunes voorzien.
De kleine zaal is ingericht met spiegels aan de muur als danszaal.

Bij de bouw van de sporthal zijn duurzame materialen gebruikt met hedendaagse uitstraling. De infrastructuur is conform aan de geldende normen en voorschriften. Het gebouw heeft een E peil waarde van K28.
Er wordt verwarmd aan de hand van een energiezuinige verwarmingsinstallatie op gas. Recuperatie van regenwater wordt aangewend voor het spoelen van de toiletten. Wat de verlichting in de grote sportzaal betreft, is deze opgesplitst en bestaat bovendien de mogelijkheid om deze te regelen qua lichtintensiteit.
In de gangen en sanitaire ruimtes wordt de verlichting automatisch gestuurd aan de hand van bewegingsdetectoren.

De bouwfase is vlot verlopen met respect voor de vooropgestelde planning en budget. Dit was mogelijk dankzij intens constructief overleg tussen leden van het bestuur en teamleden van Denys.

De voorlopige oplevering is doorgegaan op 30 juli 2013 zodat tijdens de maand augustus, de beperkte lijst van opmerkingen door Denys kon worden weggewerkt.
De sporthal is door de sportdienst in gebruik genomen op 2 september 2013. Zo kon het nieuwe sportseizoen 2013-2014 onmiddellijk worden aangevat in het nieuwe sportcomplex.