DISTRICT HEATING

De uitbouw van moderne warmtenetten is een cruciaal onderdeel in de verduurzaming van de energievoorziening. Denys ontwerpt en bouwt dergelijke warmtenetten in opdracht van overheden, energiebedrijven en de industrie. Daarbij kunnen we alle omstandigheden de baas: lastige ondergronden, moeilijke doorgangen, scherpe deadlines. De laatste jaren werd hier reeds een ruime ervaring opgedaan en onze uitgebreide expertise en ervaring met pijpleidingen, gestuurde boringen en microtunnels komt goed van pas.