Wat is de CO2 prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Doelstellingen voor bedrijven:

  • Kennis verwerven over de eigen CO2-uitstoot en die van de leveranciers
  • Permanent zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen
  • Uitvoeren van de gekozen reductiemaatregelen
  • Transparant delen van de verworven kennis
  • samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Begin 2011 is de CO2-prestatieladder overgedragen van ProRail naar de Stichting Klimaatneutraal Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Extra informatie over de CO2 prestatieladder is te vinden op de website van SKAO: www.skao.nl.

CO2 prestatieladder binnen Denys Engineers & Contractors B.V.

Denys Engineers & Contractors B.V behaalde in 2014 het certificaat “CO2 prestatieladder Niveau 3”

Certificaat CO2 Prestatieladder Niveau 3 - Denys E&C BV

Denys Engineers & Contractors B.V is in 2014 begonnen met het verwerven van kennis over de eigen CO2 uitstoot. Hiervoor werden de gegevens over het energie- en brandstofverbruik van het basisjaar 2013 in kaart gebracht.

CO2-01-WP-02-D-02 Emissie inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 2013 - basis jaar
CO2-01-WP-02-D-02 Emissie inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 1ste helft 2014
CO2-01-WP-02-D-02 Emissie inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 2de helft 2014
CO2-01-WP-02-D-02 Emissie inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 1ste helft 2015
CO2-01-WP-02-D-02 Emissie Inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 2de helft 2015
CO2-01-WP-02-D-02 Emissie Inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 1ste helft 2016
CO2-01-WP-02-D-02 Emissie Inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 2de helft 2016
CO2-01-WP-02-D-02 Emissie Inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 1ste helft 2017
CO2-01-WP-02-D-02 Emissie Inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 2de helft 2017
CO2-01-WP-02-D-02 Emissie Inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 1ste helft 2018
CO2-01-WP-02-D-02 Emissie inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 2de helft 2018
CO2-01-WP-02-D-02 Emissie Inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 1ste helft 2019

Op basis van dit inzicht zijn reductiedoelstellingen op 5 en 10 jaar vastgelegd:

  • 6% CO2 reductie per € omzet tegen 2018
  • 10% reductie per € omzet tegen 2023

CO2-01-WP-04-D-01 Reductiedoelstellingen - Eis 1.B.1 (Denys Engineers & Contractors B.V berekent 2x per jaar de scope 1 en 2 gerelateerde CO2-emissies)

CO2-01-WP-02-D-04 Meetplan - Eis 3.B.2 (De vooruitgang wordt getoetst aan de CO2-emissiegegevens van het basisjaar 2013)

CO2-01-WP-07-D-01 Voortgangsrapport - 2014 - Eis 2.A.2
CO2-01-WP-07-D-01 Voortgangsrapport - 2015 - Eis 2.A.2
CO2-01-WP-07-D-01 Voortgangsrapport - 2016 - Eis 2.A.2
CO2-01-WP-07-D-01 Voortgangsrapport - 2017 - Eis 2.A.2
CO2-01-WP-07-D-01 Voortgangsrapport - 2018 - Eis 2.A.2

Denys Engineers & Contractors B.V. beschikt over een gedocumenteerd intern en extern communicatieplan. In dit plan zijn de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd, alsook de wijze waarop gecommuniceerd wordt.

CO2-01-WP-05-D-01 Communicatieplan - Eis 3.C.2

Denys Engineers & Contractors B.V. doet actief mee aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2 reductie.

CO2-01-WP-06-D-01 Lijst Gekozen Initiatieven - Eis 3.D.1

Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 01-2014 - Eis 3.C.1
Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 01-2015 - Eis 3.C.1
Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 02-2015 - Tips voor energiezuinig rijden - Eis 3.C.1
Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 03-2015 - Overzicht energieverbruik en CO2-emissie 1ste helft 2015 - Eis 3.C.1
Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 04-2015 Aankoop van een hybride graafkraan - Eis 3.C.1
Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 06-2016 Het Nieuwe Draaien
Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 07-2016 Overzicht energieverbruik en CO2-emissie 2015 en 1ste helft 2016 - Eis 3.C.1
Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 08-2017 Overzicht energieverbruik en CO2-emissie 2016 en doelstellingen
Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 09-2017 CO2-tips en -weetjes bij het plannen van uw vakantie
Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 10-2017 Groene stroom op het project M+R Oosteind
Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 11-2018 Overzicht Energieverbruik En Co2 Emissie 2017
Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 12-2018 Groene Stroom Op Moerdijk
Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 13-2019 Groene Stroom

Contactgegevens Denys Engineers & Contractors B.V.

Hoofdkantoor

Adres:Darwinstraat 5
NL-2722 PX Zoetermeer
Nederland
Telefoon:+31 79 331 55 93
Fax:+31 79 331 43 04
E-mail:info@denys.com
Website:www.denys.com


QSHE-dienst


CO2 coördinator:Dhr. Kees van den Broek
Telefoon:+32 (9) 254 01 11
E-mail:info@denys.com