Wat is de CO2 prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Doelstellingen voor bedrijven:

  • Kennis verwerven over de eigen CO2-uitstoot en die van de leveranciers
  • Permanent zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen
  • Uitvoeren van de gekozen reductiemaatregelen
  • Transparant delen van de verworven kennis
  • samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Begin 2011 is de CO2-prestatieladder overgedragen van ProRail naar de Stichting Klimaatneutraal Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Extra informatie over de CO2 prestatieladder is te vinden op de website van SKAO: www.skao.nl.

CO2 prestatieladder binnen Denys Engineers & Contractors B.V.

Denys Engineers & Contractors B.V behaalde in 2014 het certificaat “CO2 prestatieladder Niveau 3”

Certificaat CO2 Prestatieladder Niveau 3 - Denys E&C BV

Denys Engineers & Contractors B.V is in 2014 begonnen met het verwerven van kennis over de eigen CO2 uitstoot. Hiervoor werden de gegevens over het energie- en brandstofverbruik van het basisjaar 2013 in kaart gebracht.

CO2-01-WP-02-D-02 Emissie inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 1ste helft 2018
CO2-01-WP-02-D-02 Emissie inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 2de helft 2018
CO2-01-WP-02-D-02 Emissie inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 1ste helft 2019
CO2-01-WP-02-D-02 Emissie inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 2de helft 2019
CO2-01-WP-02-D-02 Emissie inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 1ste helft 2020
CO2-01-WP-02-D-02 Emissie inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 2de helft 2020
CO2-01-WP-02-D-02 Emissie inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 1ste helft 2021

Op basis van dit inzicht zijn reductiedoelstellingen op 5 en 10 jaar vastgelegd:

  • 6% CO2 reductie per € omzet tegen 2018
  • 10% reductie per € omzet tegen 2023

CO2-01-WP-04-D-01 Reductiedoelstellingen - Eis 1.B.1

Denys Engineers & Contractors B.V berekent 2x per jaar de scope 1 en 2 gerelateerde CO2-emissies.

CO2-01-WP-02-D-04 Meetplan - Eis 3.B.2

De vooruitgang wordt getoetst aan de CO2-emissiegegevens van het basisjaar 2013.

CO2-01-WP-07-D-01 Voortgangsrapport - 2018 - Eis 2.A.2
CO2-01-WP-07-D-01 Voortgangsrapport - 2019 - Eis 2.A.2
CO2-01-WP-07-D-01 Voortgangsrapport - 2020 - Eis 2.A.2

Denys Engineers & Contractors B.V. beschikt over een gedocumenteerd intern en extern communicatieplan. In dit plan zijn de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd, alsook de wijze waarop gecommuniceerd wordt.

CO2-01-WP-05-D-01 Communicatieplan - Eis 3.C.2

Denys Engineers & Contractors B.V. doet actief mee aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2 reductie.

CO2-01-WP-06-D-01 Lijst Gekozen Initiatieven - Eis 3.D.1

Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 11-2018 Overzicht Energieverbruik en CO2 Emissie 2017
Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 12-2018 Groene Stroom op Moerdijk
Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 13-2019 Groene Stroom
Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 14-2019 Elektrische Wagens
Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 15-2020 Overzicht Energieverbruik en CO2 Emissie in 2019
Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 16-2021 Beleid en elektrische wagens

Contactgegevens Denys Engineers & Contractors B.V.

Hoofdkantoor

Adres:Darwinstraat 5
NL-2722 PX Zoetermeer
Nederland
Telefoon:+31 79 331 55 93
Fax:+31 79 331 43 04
E-mail:info@denys.com
Website:www.denys.com


QSHE-dienst


CO2 coördinator:Dhr. Tim Van Damme
Telefoon:+32 (9) 254 01 11
E-mail:info@denys.com