Wat is de CO2 prestatieladder?

De CO2 prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2.

Doelstellingen voor bedrijven:

  • Kennis verwerven over de eigen CO2-uitstoot en die van de leveranciers.
  • Permanent zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen.
  • Uitvoeren van de gekozen reductiemaatregelen.
  • Transparant delen van de verworven kennis.
  • Samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.