Denys is een bedrijf dat hoofdzakelijk diensten aanbiedt in de vorm van arbeid, hiervoor middelen ter beschikking stelt en in beperkte mate gebruik maakt van een aantal stoffen. Inzake milieu-impact is Denys een Light-bedrijf. Niettegenstaande is de zorg voor de omgeving, in het bijzonder het milieu, een belangrijk gegeven binnen het bedrijfsbeleid. Hiervoor werd een milieubeheersysteem opgesteld conform ISO 14001:2015 waarvoor Denys in 2006 het certificaat behaalde.

Om haar engagement inzake milieu verder gestalte te geven heeft Denys gekozen om een verificatie te laten uitvoeren conform de
EMAS III-verordening. De milieuverklaring is daar een onderdeel van.

De activiteiten van Denys kennen geen geografische grenzen: Denys is actief over de hele wereld en schikt zich naar elke van toepassing zijnde lokale wetgeving.

In de milieuverklaring wordt jaarlijks de stand van zaken in verband met de doelstellingen toegelicht en worden de nieuwe doelstellingen voor het volgende jaar geformuleerd. Er wordt in deze verklaring een overzicht gegeven van de milieuprestaties welke vergeleken worden met de prestaties van de vorige jaren.