DREAM WORKS

Denys maakt stevig werk van innovatie en bouwt resoluut aan de toekomst door onze expertise toe te passen op baanbrekende manieren. Hierbij houden we rekening met de cruciale thema’s van de toekomst. Zo werken we aan nieuwe vormen van mobiliteit zoals de Underground Container Mover en Hyperloop. Maar ook spelen we in op de toenemende verstedelijking, hiervoor ontwikkelen we samen met onze partners nieuwe technieken zoals de Dreamcutter technologie die ons in staat zullen stellen om de ondergrond optimaal te benutten.