INFRASTRUCTURE

Mobiliteit is één van de uitdagingen in onze hedendaagse wereld. De unieke ervaring van Denys inzake grondwerken, tunnelling, stabilisering... alsook de dagdagelijkse activiteiten in weg- en spoorweginfrastructuur laten ons toe volop te investeren in nieuwe technologieën om onze werken efficiënter te laten verlopen alsook de storing voor doorgaand verkeerd tot een minimum te beperken.