Johan-Van-Wassenhove.jpg#asset:5760Op tien jaar tijd is Denys uitgegroeid tot een internationale groep met 1800 medewerkers. Denys streeft naar organische groei. Ons groeimodel is gefundeerd op drie pijlers: diversificatie, innovatie en internationalisatie.

Innoveren doen we niet in één specialisme, maar als totaalbedrijf in meerdere disciplines: water, energie, mobiliteit, restauratie, bouwkunde, speciale technieken en andere gespecialiseerde bouwtechnieken. In elk van die complementaire vakgebieden vestigen we ons als nichespeler en ontpoppen we ons tot een wereldwijde referentie met hoge toegevoegde waarde. Gebundeld vormen al die disciplines een totaalbedrijf, de Denys Group, een veelgevraagde partner voor de meest complexe bouwprojecten en infrastructuurwerken. Onze doordachte keuze om te diversifiëren is zonder twijfel de eerste motor voor onze groei geweest.

Om die gediversifieerde groei maximaal ruimte te geven, zijn we gestaag gaan bouwen aan internationale expansie. De wereld is ons werkterrein. We willen onze pionierskennis actief inzetten en ons zo breed mogelijk engageren. Door beloftevolle groei-economieën te ondersteunen met cruciale infrastructuurprojecten bijvoorbeeld. Of door mensen in de armste delen van de wereld te voorzien in hun basisbehoeften. Toch wil dat niet zeggen dat we zomaar elke opportuniteit najagen. Geen blinde expansiedrang, maar een stabiele en duurzame groei, diep geworteld in jaren van ervaring en technische competenties. De gedegen kwaliteitsaanpak die we zorgvuldig in onze thuismarkt hebben opgebouwd, blijft overzee ons handelsmerk. Een solide aanpak die we combineren met de wendbaarheid en de snelle besluitvorming die door ambitieuze groei-economieën wordt gevraagd. Die aanpak loont. Vandaag hebben we een stevige voet aan de grond in Europa, Noord-Afrika, Sub Sahara Afrika en het Midden-Oosten. We verkennen volop Azië, Midden- en Zuid-Amerika en Canada. Onze mensen hebben een scherpe neus ontwikkeld voor interessante projecten die kunnen leiden tot een stevige verankering in die nieuwe regio’s.

Bovendien schromen wij ons allerminst voor constructieve partnerships in publiek private samenwerkingsverbanden (PPS), waar de verantwoordelijkheid van de aannemer een stuk zwaarder doorweegt. Ook op de privémarkt geldt Denys al decennialang als een boegbeeld van betrouwbaarheid.

Maar de grootste succesfactor achter onze groei is het enthousiasme en de creativiteit van onze medewerkers. Bij Denys houden we nu eenmaal van uitdagingen, het zit ingebakken in elk van ons. Vertel ons uw droom, en u krijgt een schare enthousiaste ingenieurs op uw hand. Bij ons geen ontmoedigende uitleg over technische beperkingen, budgetconsequenties en planningvraagstukken. If you can dream it, we can do it. Enkele van die dromen tonen we u met veel trots.

Welkom bij Denys.