In 1923 wordt een familiebedrijf opgericht met als activiteit het uitvoeren van werken met betrekking tot de aanleg van brandweerinstallaties en waterleidingen.

In 1935 wordt dit familiebedrijf omgevormd tot een naamloze vennootschap met als doel de uitvoering van belangrijke waterleidingswerken en werken van burgerlijke bouwkunde.

In de jaren 50 is Denys zich gaan specialiseren in pijpleidingswerken en realiseerde belangrijke projecten voor de NAVO in Noord-Frankrijk en België.

In 1962 wordt de naamloze vennootschap geïntegreerd in de Compagnie Générale des Conduites d'Eau uit Luik. Hiermee werden de gelijklopende belangen van beide maatschappijen op één lijn gebracht.

Toen in Nederland het aardgas werd aangeboord midden de jaren '60 was Denys paraat om in België de belangrijkste gastransportleiding aan te leggen in opdracht van Distrigas. Om tegemoet te komen aan de vraag naar sleufloze technieken startte eind de jaren 60 de tunnelafdeling.

In 1976 heeft door de aandeelhouders Cobepa en de Compagnie de Saint-Gobain - Pont-à-Mousson een herstructurering plaats, door de samenbundeling van de activiteiten in een nieuwe NV DENYS, met bijhuis te Luik en een filiaal NV SOCEA te Oelegem bij Antwerpen.

In de loop van de jaren 80 werd de afdeling speciale technieken gestart die inmiddels is uitgegroeid tot één van de belangrijkste restauratiebedrijven in België.

In 1983 verkoopt COBEPA haar minderheidsdeelneming aan SOGEA-Parijs, die in 1988 van de groep Saint-Gobain overgaat naar de groep SGE, Société Générale d'Entreprises die voor 15% gecontroleerd wordt door VIVENDI.

In het kader van de belangrijkste investeringen inzake infrastuctuur en mobiliteit startte Denys midden de jaren 90 een afdeling spoorwerken.

In december 2000 werd de groep DENYS overgenomen door Johan Van Wassenhove samen met vertegenwoordigers van het management en onafhankelijke investeerders.

De ondernemingen komen dus na meer dan 24 jaar terug in Belgische handen.

Sinds 2001 profileert Denys zich volop in het buitenland, vooral binnen de markten van "Water Works" (complexe projecten in drinkwatervoorziening en waterzuivering) en hogedruk-transportleidingen (gas en olie).

Vanuit haar roots als leidingbouwer is Denys gaandeweg specialist geworden in de burgerlijke bouwkunde, wat aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan van de afdeling Civil Works. Binnen deze tak en gegroeid vanuit de restauratieafdeling wordt in 2005 gestart met nieuwbouw, zodat we sindsdien van een volwaardige afdeling Building Works kunnen spreken.

Heden stelt de groep DENYS ongeveer 1800 mensen tewerk. 60% van de activiteiten wordt in het buitenland gerealiseerd.