SPECIAL FOUNDATION & INJECTION TECHNIQUES

Speciale technieken maken het leven gemakkelijker, vandaar dat Denys er zich in heeft bekwaamd. We zijn specialisten in grondstabilisatie - vernagelde wanden, compensation grouting, compaction grouting, beschoeiien en/of onderschoeiien van gebouwen - betonherstelling en/of gunnitage van kunstwerken en tunnels. Daarbij gebruiken we technieken zoals jet-grouting, allerhande lage druk injectietechnieken, deepmixing, micropalen, grondankers en spuitbeton.