Nl

In overeenstemming met onze waarden, verbindt Denys er zich toe alle activiteiten uit te oefenen conform de geldende ethische standaarden en morele normen, zowel professioneel als op persoonlijk vlak, waarbij continu rekening wordt gehouden met alle wetten, regels, voorschriften, gedragslijnen en procedures. Voor meer informatie, klik hier.

Denys hecht ook enorm belang aan de veiligheid van onze medewerkers, de tevredenheid van alle stakeholders en de milieu-impact van onze activiteiten. Dat streven resulteerde in een QSHE-MS, wat staat voor Quality, Safety, Health and Environmental- Management System

We willen de klantentevredenheid hoog houden, het welzijn maximaal waarborgen en de milieu-impact van onze activiteiten maximaal beperken. Hiervoor voert Denys een duurzaam kwaliteits-, welzijns- en milieubeleid waarbij vooral aandacht wordt besteed aan preventie aan de bron en aan beheersing van de kwaliteits-, veiligheids- en milieurisico’s. Dit beleid weerspiegelt zich op alle niveaus.