• Home /
  • Nieuws /
  • Denys bouwt mee aan het GEN (2009)

Denys bouwt mee aan het GEN (2009)

Spoortunnel Schuman-Josaphat

2010-01-06

(Bouwheer: Beliris-Infrabel – Studiebureau: Infrabel/Grontmij)

In het hart van de Europese wijk in Brussel roert de grond. Letterlijk. In het kader van het GEN, het gewestelijk expresnet rond Brussel, wordt er een nieuwe spoortunnel aangelegd tussen het station Brussel-Schuman en Josaphat (Meiser). De nieuwe tunnel vormt een 1,6 km lange verbinding tussen twee bestaande spoorlijnen en zal o.a. een betere verbinding mogelijk maken tussen de Europese wijk en de luchthaven.

Een kwart van de tunnel wordt gemaakt d.m.v. een dubbele buisdoorperstechniek diameter 3 m waartussen dwarsverbindingen van circa 10 m lengte zullen gerealiseerd worden die het dak vormen van de toekomstige spoortunnel. Vanuit diezelfde langse persbuizen worden zogenaamde beschoeide sleuven gegraven die de wanden vormen van de spoortunnel. Uiteindelijk zal de ingesloten ruimte tussen de wanden (beschoeide sleuven) en het dak (2x langse buizen met dwarsverbindingen) uitgegraven worden om zo de spoortunnel te realiseren.

Het bijzondere van deze werf is dat de buisdoorpersingen zullen plaatsvinden in een ondergrondse hal in het midden van een residentiële wijk. Een belangrijk deel van de werkzaamheden wordt gerealiseerd circa 5 m onder bewoonde huizen. Daarom worden beschermende maatregelen voorzien door middel van injecties, zgn. compensation grouting.

De ondergrondse hal is nu bijna afgewerkt zodat de eerste buisdoorpersingen kunnen starten in januari 2010. De boormachine is reeds toegekomen eind december 2009 en de eerste levering doorpersbuizen uit China worden momenteel ontscheept. Het einde van de werf is gepland in 2012.