Denys bouwt sporthallen (2012)

2012-05-10

In Antwerpen, Kortenaken, Meerhout, Boutersem, Kortessem, Duffel en Blankenberge realiseert PMV samen met de lokale overheden en het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Overheid, de bouw van 9 nieuwe sporthallen.

De realisatie van deze eerste cluster van 9 sporthallen kadert in het Vlaams Sportinfrastructuurplan, dat ondersteund wordt door de minister van Sport, de heer Philippe Muyters. 

De Vlaamse regering gunde de opdracht op 16 maart 2012 waarbij het contract werd toegewezen aan het consortium Democo-Denys die hiervoor een speciale projectvennootschap heeft opgericht onder de naam “Sport in Vlaanderen nv”.

De realisatie van deze sporthallen gebeurt door middel van een Publiek Private Samenwerking (PPS) waarbij de lokale overheden een zogenaamde DBFM-overeenkomst (voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud) afsluiten met de projectvennootschap voor een periode van 30 jaar. Voor het ter beschikking stellen van deze infrastructuur ontvangt de projectvennootschap een periodieke beschikbaarheidsvergoeding. De Vlaamse overheid subsidieert de lokale overheden via een tussenkomst van maximaal 30 % in deze beschikbaarheidsvergoeding.

De sporthallen werden ontworpen door het gereputeerde architectenbureau Zwarts en Jansma in samenwerking met ABV+. Democo NV en Denys NV zullen instaan voor de bouw en het bouwkundig onderhoud. Cofely Services zal instaan voor de technieken.

Op 8 mei jl. werd de financiering afgesloten. KBC Bank nv verstrekte de volledige schuldfinanciering, resulterend in een bedrag van in totaal 30 miljoen euro. PMV zal samen met het consortium Democo-Denys eveneens elk voor een kleine 2 miljoen euro investeren in de  projecten. De interessante financieringsstructuur en dito voorwaarden zorgen, mede met de inspanningen van alle betrokken partijen binnen de PPS, voor prijzen die ruim onder de door de lokale overheden voorziene budgetten blijven.

In het kader van het Vlaams Sportinfrastructuurplan werden in 2010 en 2011 reeds twee clusters van respectievelijk 29 en 6 kunstgrasvelden gegund. Quasi alle velden zijn reeds gerealiseerd en worden thans intensief gebruikt door de lokale clubs.

Naast deze geclusterde sportprojecten begeleidt PMV en de Vlaamse overheid ook de individuele gunningsprocedures voor een aantal multifunctionele sportcentra en een eenvoudig zwembad. Zij vervult daarbij een belangrijke rol als locomotief van dat proces. De ambities van sommige lokale overheden zijn immers ambitieus. Die variëren van het bouwen van een Olympisch zwembad tot het realiseren van een grote sporthal en/of zwembadcomplex.

De oplevering van het eerste multifunctioneel sportcentrum (Heist-op-den Berg) wordt verwacht in december 2012. Voor de andere aangekondigde sportcentra van Brugge, Halle, Hoogstraten, Aalst, Lanaken en Westerlo worden een aantal gunningsbeslissingen nog in de loop van dit jaar verwacht.