• Home /
  • Nieuws /
  • Denys wint achtste Kei van Bouwkroniek (2012)

Denys wint achtste Kei van Bouwkroniek (2012)

2012-03-14

Denys haalde het in zijn categorie van Dredging International uit Zwijndrecht en Van Hecke Achilles uit Hamme. Denys was al genomineerd in 2006 en 2011 en kon zijn derde nominatie dus eindelijk verzilveren. De winnaars kregen hun Kei op woensdag 7 maart tijdens de officiële uitreiking van de Belgian Building Awards tijdens Batibouw.


Bouwkroniek kent als toonaangevend vakblad voor de bouwsector deze jaarlijkse onderscheiding dit jaar voor de achtste keer toe aan de Belgische bouwbedrijven die de voorbije vijf boekjaren het snelst groeiden. De erelijst wordt deze keer verstevigd met Denys. De Keien van Bouwkroniek zijn voor de Belgische bouwbedrijven wat de Gazellen van Trends zijn voor bedrijven in het algemeen.

Snelgroeiende bouwbedrijven dragen in belangrijke mate bij tot de economische dynamiek van de sector. De Keien zorgen voor bijkomende werkgelegenheid en zijn een voorbeeld voor andere bouwbedrijven. De naam van deze onderscheiding verwijst zowel naar het gesteente, als naar de kunde van de vakman (een kei in zijn vak zijn).

Criteria

De rangschikking voor de Bouwkroniek Keien wordt opgemaakt volgens zes criteria: de groei van de omzet in absolute waarde, de groei van de omzet in procenten, de groei van het aantal werknemers in absolute waarde en in procenten en ten slotte de evolutie van de kasstroom (cashflow), eveneens in absolute waarden en in procenten.

2006-2010

De optelsom van het resultaat van elk bouwbedrijf voor deze zes afzonderlijke criteria bepaalt de eindrangschikking. De berekening van deze ratio’s gebeurt op basis van de gegevens uit de Trends Bouwkroniek Top Bouw van de boekjaren 2006 tot 2010. Deze rangschikking wordt opgesteld door dezelfde ploeg en op dezelfde wijze als voor de Gazellen van Trends.

Snelgroeiende bouwbedrijven die in de periode van 2006 tot 2010 een fusie of overname realiseerden, worden uitgesloten als de omzetcijfers van beide bedrijven werden samengevoegd (geconsolideerd). Zo blijven enkel die Belgische bouwbedrijven over die op een natuurlijke wijze groeiden. Bouwbedrijven die reeds eerder een Kei wegkaapten, komen niet opnieuw in aanmerking.