• Home /
  • NSTT No-Dig Award

Denys, Vattenfall en Van Vulpen winnen NSTT No-Dig Award 2019

No Dig Award 2019 Rv

Op 10 oktober 2019 vond de uitreiking plaats van de jaarlijkse NSTT No-Dig Award en NSTT Publieksprijs tijdens het NSTT No-Dig Event. De prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan één of meer partijen die op een bijzondere manier hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van sleufloze technieken. Dit kan zijn aan de hand van een project, van een onderzoek of op andere wijze.

De NSTT No-Dig Award 2019 werd toegekend door de vakjury die onder andere keek naar voorkoming van hinder, complexiteit en aandacht bij het brede publiek. Deze Award ging naar Denys, Vattenfall en Van Vulpen. Denys en Van Vulpen voerden in opdracht van Vattenfall een aantal HDD-boringen van > 1 km uit om de twee Amsterdamse stadsdelen Nieuw West en Zuid te verbinden met een warmteleiding. Deze leiding is nodig om de ambities van de stad waar te maken: in 2040 gasvrij. Om de verbinding van beide stadsdelen te maken, moesten de A10 en de (goederen)vaarweg De Schinkel gekruist worden. Plaats van actie was daarmee de drukke gebouwde omgeving, met het uittredepunt naast het Olympisch Stadion. Door handig gebruik te maken van de ruimte op het Zuidamstelkanaal hoefden de boorstrengen niet op land uitgelegd te worden en lag de intrekboog onder de brug van de Amstelveenseweg in plaats van over deze weg. Met de methode gingen de bovengrondse verkeersstromen ongehinderd door en kunnen 25.000 huishoudens van warmte worden voorzien.

NSTT No-Dig Award

2019-12-03