• Home /
  • Nieuws /
  • Werfbezoek Servais Verherstraeten aan Forensisch Psychiatrisch Centrum (2012)

Werfbezoek Servais Verherstraeten aan Forensisch Psychiatrisch Centrum (2012)

2013-03-08

Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen stelde op 20 september 2012 tijdens zijn werfbezoek aan het federale psychiatrisch centrum in Gent (Wondelgem) vast dat de bouwwerken goed opschieten.

Servais Verherstraeten: “Iedere dag werken hier gemiddeld zo’n 120 mensen. De bouwwerken zitten op schema zodat het FPC in maart 2014 ter beschikking zal gesteld kunnen worden aan de FOD Justitie.  Er zullen zo’n 270 geïnterneerden kunnen worden opgevangen. Naast nieuwe gevangenissen zijn ook dit soort centra belangrijk. Vandaag verblijven de geïnterneerden meestal in gevangenissen terwijl ze daar niet thuis horen. Met een geschikte infrastructuur die deze FPC bieden, betekent dit ook een ontlasting voor de gevangenissen.”. Het forensisch psychiatrisch centrum is een gesloten instelling waar geïnterneerden worden opgevangen. De instelling is vergelijkbaar met een psychiatrisch ziekenhuis maar waar een hoge graad van beveiliging is voorzien. Het complex wordt door een muur of draadafsluiting  afgesloten van de buitenwereld. Er zullen circa 270 geïnterneerde patiënten met een hoog of middelhoog veiligheidsrisico worden opgevangen die niet in de reguliere psychiatrie terechtkunnen.

Het centrum wordt gebouwd op een terrein op de Wondelgemse Meersen (Wiedauwkaai), ten noorden van het stadscentrum. De grenzen van het centrum worden gevormd door een betonfabriek (Noord), de Limbastraat (Oost), een nieuwe stelplaats voor de Lijn (Zuid) en de Oude Lieve (West).

De stad Gent heeft een ringweg (buitensingel) aangelegd langs de spoorlijn, met een doorsteek naar de instelling. Deze nieuwe toegangsweg vanaf de Wiedauwkaai wordt gebruikt als werfweg en wordt ook de nieuwe toegangsweg tot de instelling.  De hoofdingang van het centrum zal zich aan de zuidzijde van de site bevinden, ter hoogte van de Hammerikstraat. De bewoners van de Limbastraat zullen dus geen of zeer weinig hinder ondervinden van de bouwwerken of de latere uitbating van het centrum.

Het concept van de instelling houdt rekening met de evolutiecyclus die de geïnterneerde patiënt doorloopt in het centrum. De gesloten instelling bestaat uit verschillende afdelingen/paviljoenen: observatie en oriëntatie, intensieve behandeling, verpleging en resocialisatie. 

De ruwbouw van de paviljoenen is vandaag al goed opgeschoten. De patio’s in de paviljoenen zullen voor het nodige licht en transparantie zorgen op de gelijkvloerse verdieping.

De hinder voor de buutbewoners wordt tot een minimum beperkt en er wordt aan een doorgedreven afvalbeheer gedaan. Naast het beperken van afval (prefabricatie, beperken van verpakkingen, …) wordt het bouwafval geselecteerd en afzonderlijk ingezameld.

Bij de keuze van de materialen speelt de gebruiksduurzaamheid een belangrijke rol. De gebruikte materialen dienen corrosiebestendig, slijtvast, vandaalbestendig en eenvoudig te onderhouden zijn. Waar mogelijk wordt recycleerbaar materiaal gebruikt.

Duurzaam energiegebruik staat ook voorop bij dit project (warmtekrachtkoppeling, hoge isolatie-eisen, recuperatie van regenwater, energiezuinige lampen, …).