• Home /
  • Nieuws /
  • Zoals altijd bij Denys gaat moeilijk ook! (2010)

Zoals altijd bij Denys gaat moeilijk ook! (2010)

2010-04-20

De boring onder de Zuid-Willemsvaart is weliswaar een kleine boring (DN 1400, L = 60m), maar is in zeer moeilijke geologische omstandigheden uitgevoerd.

Als enige oplossing was er toen de bouw van een luchtleiding over het kanaal (deze ligt er nog steeds op 100 m van de boring van Denys). 

Voor deze kruising was er keuze tussen verschillende scenario’s :

-          luchtleiding over kanaal
-          zinker
-          doorpersing 

Omwille van de vergunning werd er gekozen voor de 3e oplossing : de doorpersing. 

De werken werden uitgevoerd tot grote tevredenheid van de bouwheer Fluxys.