GWCL

Esakyere, Ghana

Bouw van een drinkwaterzuiveringsstation, transport- en distributienetwerk.

ANDERE PROJECTEN