HANDELSBEURS

Antwerpen

Restauratie van de Handelsbeurs, Schippersbeurs en een aangrenzend gebouw gelegen Katelijnevest 55, het bouwen van een nieuwe ondergrondse parking en het verbouwen van de panden gelegen langsheen de Lange Nieuwstraat tot een gebouw met hotelfunctie (deels renovatie, deels nieuwbouw). Het project is gelegen in de Lange Nieuwstraat 20, 22, 24, Twaalfmaandenstraat 1, Israelietenstraat 5, Sint-Katelijnevest 55, Borzestraat in Antwerpen.

ANDERE PROJECTEN