HAVENBEDRIJF ROTTERDAM, GASUNIE & EBN

Porthos

Voor Nederland is het duidelijk: in 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% zijn verminderd ten opzichte van 1990. In 2050 moet Nederland energieneutraal zijn. In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken dat de industrie haar bijdrage hieraan levert door in 2030 jaarlijks 7,2 miljoen ton CO2 af te vangen en op te slaan. Een proces dat Carbon Capture and Storage heet, kortweg CCS. Denys, multidisciplinaire aannemer, werd door Porthos geselecteerd om hieraan een waardige bijdrage te leveren.

Porthos is kort voor Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage. Om bij te dragen aan het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen ontwikkelden Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland (EBN) een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell zullen via Porthos 15 jaar lang gemiddeld 2,5 miljoen ton CO2 per jaar uit hun faciliteiten in de haven van Rotterdam op deze manier verwerken. In 2021 werd bekendgemaakt dat de Nederlandse overheid garant staat voor 2,1 miljard euro om de onrendabele top van dit project af te dekken.

Het ontwerp en de bouw van de 30 km 42” CO2-transportleiding in het havengebied werd gegund aan Denys. Dit project past perfect in onze duurzaamheidsambities als multidisciplinaire bouwgroep met jarenlange ervaring in studie, ontwerp en realisatie van pijpleidingen en ondergrondse transportinfrastructuur. De verzamelleiding in het Rotterdamse havengebied loopt van de oostkant van de Oude Maas door het Botlekgebied en het Europoortgebied naar het compressorstation op de Maasvlakte. De leiding wordt aangelegd binnen de bestaande leidingenstrook.

Als duurzame bouwer zijn wij trots deze uitdaging met het Porthosteam te mogen aangaan en het vertrouwen te krijgen om deze belangrijke stap in het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen mee te realiseren. Met de uitvoering van dit project zullen we onze specifieke kennis kunnen inzetten en hopen we deze in de nabije toekomst ook te kunnen toepassen op gelijkaardige projecten in andere regio’s. Duurzaamheid vormt ook bij dit project de ruggengraat tijdens zowel ontwerp- als constructiefase. 

Onze teams zijn in juni 2021 gestart met het detailontwerp van de landleiding. De definitieve investeringsbeslissing voor Porthos wordt genomen in 2022. De aanleg van de Porthos-infrastructuur staat gepland voor 2022 en 2023. Vanaf 2024 wordt er CO2 opgeslagen onder de Noordzee.

Zie voor meer informatie over het project : www.porthosCO2.nl

Overzichtskaart Porthos 2022 Eng
Img 20210709 121336

ANDERE PROJECTEN