• Home /
  • Nieuws /
  • Scheldegas loopt op volle toeren! (2009)

Scheldegas loopt op volle toeren! (2009)

2009-06-26

Constructie van een aardgastransportleiding tussen Wijngaarden en Ossendrecht met een totale lengte van 75 km en doorsnede van 48”.

Scheldegas is de werknaam voor de constructie van een aardgastransportleiding tussen Wijngaarden en Ossendrecht. Dit project is één van de grootste en technisch meest veeleisende projecten voor de NV Nederlandse Gasunie. De totale lengte bedraagt 75 km en de leiding heeft een doorsnede van 48”.
Dit project kadert in het grotere “Noord-Zuid-Project” of de “Gasrotonde” die Gasunie in de komende jaren realiseert, een in onze contreien niet eerder gezien immens pijpleidingproject : meer dan driehonderd kilometer aan ondergrondse leidingen worden aangelegd en tal van afsluiterlocaties, meet- en regelstations en zelfs enkele compressorstations moeten worden gerealiseerd. Dit alles in een tijdspanne van enkele jaren.
Het deeltraject Wijngaarden–Ossendrecht is gestart op 16 maart 2009 en de leiding moet gasvoerend zijn op 1 oktober 2010.