BISSCHOPPELIJK SEMINARIE GENT

Sint-Baafshuis

Restauratiewerken ’t Kindt van het voormalig Bisschoppelijk Seminarie – vleugel J, G
Nieuwbouw scharniergebouw en poortgebouw

ANDERE PROJECTEN