GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

Annie Cordytunnel

Renovatie en onderhoud van de Annie Cordytunnel (voordien Leopold II-tunnel)

Dankzij de renovatie beantwoordt de Annie Cordytunnel nu aan de hoogste normen op het vlak van kwaliteit en veiligheid. Ultramoderne technologieën garanderen bovendien dat hij ook de komende decennia optimaal onderhouden kan worden.
Het CIRCUL 2020-consortium, dat uit BESIX, Jan De Nul Group en EQUANS bestaat, vatte samen met zijn partner DENYS in 2018 de werkzaamheden aan. Nu deze voltooid zijn, volgt nog een onderhoudsperiode van 25 jaar waarvoor Brussels Mobility de opdracht aan BESIX, Jan De Nul Group en EQUANS heeft gegeven.

Aard van de werken

Het project omvatte onder andere de herstelling van de structurele elementen, de heraanleg van de weg en de omgeving errond, de herstelling en bouw van het technische gebouw en de constructie van 17 nieuwe nooduitgangen. Verder werd de tunnel volledig waterdicht gemaakt en werd ervoor gezorgd dat hij aan alle veiligheidsvoorschriften voldeed. Een kathodische bescherming van 24.000 m² werd geïnstalleerd om de levensduurte van de tunnel te verlengen.
De uitrusting van de tunnel moest ook vervangen worden, zoals de 800 km aan kabels, ventilatie, communicatie- en monitorinstallaties en verlichting. Ten slotte werd de aankleding van de binnenwanden volledig opnieuw ontworpen onder leiding van Brussels Mobility en ArtBuild Architects.

Uitdagingen

Wegens de locatie en strategische rol van de tunnel werd er enkel ’s nachts gewerkt, van 22 uur tot 6 uur. De rest van de dag kon het verkeer hem gewoon gebruiken. De maanden juli en augustus van 2018, 2019 en 2020 waren de enige uitzonderingen, toen was de tunnel de hele dag gesloten. In 2020, tijdens de eerste coronagolf, was er significant minder verkeer waardoor de tunnel extra kon worden gesloten en de werken konden worden versneld.
Er werkten ongeveer 180 personen per nacht op de werf. Tijdens de piekmomenten in de zomer nam dat cijfer toe tot wel 400 personen per dag.
Doordat de tunnel zich in een enorm dichtbevolkte omgeving bevindt, moest het team rekening houden met heel wat ongewone elementen. Zo loopt er parallel aan de tunnel ook een metrolijn, bevinden er zich onder andere de rioleringen en het grondwaternet van de stad en loopt de tunnel onder het kanaal Brussel-Charleroi, een aantal grote wegen en het Elisabethpark.

Nieuwe technologieën voor een geavanceerd onderhoud

Er werden geavanceerde technologieën gebruikt om het onderhoud van de Annie Cordytunnel te vereenvoudigen voor de komende decennia. Zo zorgden 3D-scanners en 360°-camera’s er tijdens de renovatie voor dat er nu, na de werken, accurate digitale modellen beschikbaar zijn van de infrastructuur. Verder garanderen het fotogrammetrisch onderzoek en de daaruit resulterende orthofoto dat de onderhoudsteams een gedetailleerd beeld hebben met locatiegebonden gegevens. Dit draagt allemaal bij tot het feit dat er nu een hoogwaardig onderhoud mogelijk is.

20191009 001942
20191009 002436
Bm Tl2 Reportage Nuit 24 25 Septembre 2019 1
Bm Tl2 Reportage Nuit 24 25 Septembre 2019 8
Bm Tl2 Reportage Nuit 24 25 Septembre 2019 14
Bm Tl2 Reportage Nuit 24 25 Septembre 2019 20
Bm Tl2 Reportage Nuit 24 25 Septembre 2019 22
Bm Tl2 Reportage Nuit 24 25 Septembre 2019 36
Bm Tl2 Reportage Nuit 24 25 Septembre 2019 41
Bm Tl2 Reportage Nuit 24 25 Septembre 2019 42
Bm Tl2 Reportage Nuit 24 25 Septembre 2019 49

ANDERE PROJECTEN