DE LIJN

Francisco Ferrerlaan Gent

Vernieuwen van sporen en perrons in de Francisco Ferrerlaan te Gent

Wat geprefabriceerde betonnen spoorplaten betreft, laat de tandem Denys - Socea zich niet onbetuigd. In nauwe samenwerking met de medewerkers van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn werd ons prefabsysteem verder op punt gesteld. Opdracht deze maal was de sporen in de Francisco Ferrerlaan te vernieuwen tijdens de paasvakantie.

De exploitatie werd buiten dienst gesteld gedurende 16 kalenderdagen. In die periode diende ca. 1 km dubbel spoor te worden vernieuwd incl. alle bijhorende werkzaamheden (o.a 7.000 lm kabelbuizen met de nodige trekputten). De lengte van de geprefabriceerde platen bedroeg ca. 18 cm en het opzet was dat na plaatsing van de platen er een tweede fase beton werd gestort teneinde een homogeen uitzicht te garanderen.

Verder werd ook hier een geëigend systeem gebruikt voor wat betreft de trillingsdemping. Dit werd enerzijds mee ingegoten voor wat de geprefabriceerde platen betrof. Voor het wisselcomplex kozen wij voor een gietmassa, die in situ werd verwerkt.

Voor alle duidelijkheid: de werken waren tijdig klaar zonder al te veel hinder naar de omgeving toe, het uitzicht mag er wezen, de potentiële reizigers worden op dit traject in elk geval in alle comfort vervoerd en wij kijken vooruit door opnieuw te evalueren en te remediëren daar waar nodig.

Datum van aanvang: 12/02/2007

Uitvoeringstermijn: 50 WD

ANDERE PROJECTEN