FOD - SPOORVERBINDING

Schaarbeek

Civieltechnische inrichting van de halte Meiser - Spoorverbinding Watermael-Schuman-Josaphat in Schaarbeek.

In opdracht van de Federale Overheidsdienst en Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgisch spoorwegnet, werd op 23 oktober 2006 aan DENYS groen licht gegeven voor de start van de werkzaamheden ldquo;heraanleg van de stopplaats Meiserrdquo;.

De moderniseringswerken aan de stopplaats Meiser maken deel uit van het Gewestelijk ExpresNet (GEN), waarbij de capaciteit op de belangrijkste spoorassen van en naar Brussel grondig wordt uitgebreid. Vanaf 2012 zal dit netwerk acht nieuwe spoorlijnen naar de hoofdstad aanbieden. De werken in Meiser vormen de eerste fase in de bouw van de spoorwegtunnel Schuman-Josaphat die in de toekomst zal toelaten om met de trein beter het noordoosten van Brussel en de Europese wijk te bereiken.

De werken omvatten de bouw van drie geluidsmuren van 10 tot 12 meter hoog en meer dan 45 meter lang. Deze geluidsmuren, opgetrokken in gewapend beton, zorgen ervoor dat de bewoners van de Leuvensesteenweg en de Luzernestraat minder geluidshinder van het treinverkeer zullen ondervinden. De trappen die toegang geven tot de stopplaats worden afgebroken en vervangen door nieuwe. Tijdens de werkzaamheden zijn de perrons steeds toegankelijk. Daarnaast wordt de omgeving rond de stopplaats opgewaardeerd door de aanleg van een groene zone voorzien van een toegangsweg voor noodvoertuigen.

06 106 4 1 0233
06 106 4 1 0660
06 106 4 1 0246
06 106 4 1 6570
06 106 4 1 8758
06 106 4 1 1690
06 106 4 1 0343

ANDERE PROJECTEN