TENNET

Tilburg

Uitvoeren van 4 boringen met de E-Power Pipetechniek. Op een diepte van 3 meter onder de oppervlakte zijn 2 boringen met een diameter van 500 mm over een lengte van 400 meter uitgevoerd en zijn bundels HDPE-kokers ingetrokken voor de toekomstige hoogspanningskabels. Hierbij zijn geen verstoringen aan het oppervlak opgetreden. Een nieuwe techniek met minimale hinder waarbij we samen met Tennet meedachten in oplossingen voor de duurzame uitdagingen van de toekomst.

ANDERE PROJECTEN