SOWAER

Cubber & Stockis Phase 1

Het leggen van leidingen d.m.v. doorpersing DN1800 en 2x 635 m lang, als onderdeel van de realisatie van de eerste fase voor het afvoeren van hemelwater van de zones Cubber & Stockis in Luik.

ANDERE PROJECTEN