GASUNIE

Wijngaarden - Westerschelde Oost

Aanleg van een aardgasvervoerleiding tussen Wijngaarden en Westerschelde Oost. De pijpleiding loopt over een totale lengte van ongeveer 50 km in de Buisleidingenstraat. Het project omvat ook de bouw van zinkers, open kruisingen,...

- Bouwen in een bestaande tunnel ( 1.900 m)
- 8 HDD (5.400 m)
- 3 sleufloze spoorwegkruisingen (240 m)
- 8 pipe jackings (851 m)
- 31 sleufloze kruisingen (708 m)
- 7 AGI's

Img 2872
Img 5171
Img 4948
Img 3339
Img 3092
Img 2991
Img 4956
Img 6284
Img 5156
Img 4692
Img 3165
Img 3004

ANDERE PROJECTEN