IDEA

Mons Cuesmes

Het doel van dit project is de renovatie van een drainage-installatie en de aanleg van een bijhorende waterleiding. Het pompstation “La Scierie” verlaagt het grondwaterpeil door oppompen van water door drains in een oude mijnschacht in het krijtmassief op een diepte van 40 m. Het centrum van nabij gelegen gemeente Cuesmes is 13 m gezakt tijdens de mijnbouwperiode. Het continu laag houden van het grondwaterpeil en dus de continue werking van deze pompen (ook tijdens de renovatie) is bijgevolg van cruciaal belang voor Cuesmes.

ANDERE PROJECTEN