KERKFABRIEK SINT-ALDEGONDIS

Alken

Restauratiewerkzaamheden kerk - fase 1 : daken, houtconstructies en geveldelen

67397 200 Kerkfabriek Sint Aldegondis Alken Church R 008
67397 200 Kerkfabriek Sint Aldegondis Alken Church R 009

ANDERE PROJECTEN