KMDA

ZOO Antwerpen

ZOO Antwerpen : Zone Z - realisatie van twee nieuwbouwprojecten (Restaurantgebouw en Buffelgebouw) en de bijhorende restauraties/renovaties van enkele dierenverblijven (Oud Neushoorngebouw, Egyptische Tempel, Lamagebouw, Varkensgebouw, Rundergebouw en twee Bizonstallen)

ANDERE PROJECTEN