STAD LEUVEN

Abdij van Park

Zuidvleugel en prelatuur - perceel 1 : bouwkundige werken
Westvleugel en abtstuin - perceel 2 : stucwerkrestauratie en bijkomende onderzoeken en vrijleggingen

ANDERE PROJECTEN