INFRABEL

Vilvoorde

Restauratie van de spoorgewelven en de frontmuur Lijn 25: Brussel-Noord - Antwerpen Centraal te VILVOORDE.

Het komt zelden voor dat de diverse en uiteenlopende vakgebieden die ressorteren onder de afdeling Renovatie, Restauratie en Speciale Technieken in een werk (van deze omvang) aan bod komen.

Op blz. 7 van het bestek, voorwerp van de aanneming, lezen wij o.a.:

  • het metselen van een nieuwe gevelmuur die verankerd wordt aan de bestaande achterliggende muur - met de nodige hoeveelheid geprofileerde blauwe hardsteen - en dit naar oorspronkelijk model (nvdr);
  • het uitbreiden en versterken van de funderingsmassieven en het boren van funderingspalen - groutpalen (nvdr);
  • het versterken van de gewelven met spuitbeton;
  • spoorwerken.

Het is dan ook duidelijk dat slechts een klein deeltje van de werken werd uitbesteed aan onderaannemers (steigers, zaagwerken in beton).

De werf startte op 28/08/06. Er werden ookdekstenen uit blauwe hardsteen uit onze eigen steenhouwerij geplaatst. Het resultaat mag gezien worden en de stabiliteit van het geheel is verzekerd voor de toekomst.

Dscf2044
06 049 3 9 2967
0 C2209 D7
06 049 3 9 0394
Img 2806
06 049 3 9 2970
06 049 3 9 2711
06 049 3 9 0 Fd7

ANDERE PROJECTEN