UCM

Underground Container Mover

De Underground Container Mover, de toekomst van havenlogistiek

De afgelopen decennia is het zwaartepunt in ons transportsysteem verschoven naar het vervoer van containers. Tegelijkertijd kampt de haven van Antwerpen, het belangrijkste economische knooppunt van ons land, steeds meer met verschillende problemen zoals een tekort aan ligplaatscapaciteit aan de terminals, mobiliteitsproblemen in en rond de haven, verouderende infrastructuur, milieuproblemen enzovoort.

Om tegemoet te komen aan de markteisen ten aanzien van containerbewegingen binnen de haven en een oplossing te vinden voor bovengenoemde uitdagingen zullen naast de bestaande transportinfrastructuur zoals snelwegen, spoorwegen en binnenwateren aanvullende intraport transportfaciliteiten moeten worden voorzien. Denys introduceert het UCM-project.

De Underground Container Mover UCM - Port Loop is een nieuw, volledig geautomatiseerd multimodaal transportsysteem dat de mogelijkheid biedt om containers op de meest efficiënte manier binnen het havengebied over te slaan. Het herpositioneren van containers op een groene, flexibele, betrouwbare en veilige manier via UCM kan een vliegwieleffect worden voor het containervervoer over de weg, het spoor en de binnenvaart. De UCM – Port Loop biedt een meer structurele oplossing om de Vlaamse ambities op het gebied van modal split te verwezenlijken en adequater in te spelen op de Europese verwachtingen rond de uitstoot van broeikasgassen.

De UCM – Port Loop steunt op drie pijlers:

• Een minimalistische tunnel die strategische locaties in een lus met elkaar verbindt, waarbij huidige obstakels worden omzeild en knooppunten worden gecreëerd waarin verschillende vervoerswijzen kunnen worden geconcentreerd en ontsloten.

• Slimme en duurzame AEV’s (Autonomous Electrical Vehicles), die gemakkelijk de kringloop kunnen in- en uitstappen, om de hoge doorvoer van containers te realiseren.

• Waar nodig kunnen geautomatiseerde containerstapelsystemen worden gebruikt die de huidige opslagcapaciteit per vierkante meter verdrievoudigen en directe toegang tot alle containers mogelijk maken zonder dat herschikking nodig is.

Voor meer informatie, bekijk video.

Ucm2
Ucm Foto 3 Witte Achtergrond
Ucm Foto 2

ANDERE PROJECTEN